Om

Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fastigheter med utgångspunkt från långsiktighet i val av hyresgäster och risker som skapar en säkerhet för fastighetsförvaltningen men som även ger finansiell möjlighet att ta aktiv del i olika utvecklingsprojekt.

Investering i utvecklingsprojekt sker på sådant sätt att den befintliga förvaltningen inte påverkas men över tiden skapar mervärden och ökar gruppens ekonomiska styrka ytterligare.

Utvecklingsprojektet skall alltid utvärderas för att passa in i den egna verksamheten/förvaltningen men kan även vara avsett för extern avyttring.

Team

Håkan Johansson Projektledare
0706-55 81 02
hakan@ekangengruppen.com

Roger Johansson Ekonomichef
0707-86 01 88
roger@ekangengruppen.com

Ekängen förvaltar och äger totalt cirka 60.000 kvadratmeter som består av butik, kontor, logistik, kontorslokaler samt bostäder.

Kontakt

Vill ni kontakta Ekängengruppen? Ni når oss då enklast på telefon via vår växel på 0346-140 00 eller info@ekangengruppen.com.