En lång erfarenhet av fastighetsutveckling

Ekängen förvaltar och äger totalt cirka 60.000 kvadratmeter som består av butik, kontor, logistik, kontorslokaler samt bostäder.

Till våra fastigheter