Några pågående projekt:

Tångarondellen
Affärsläget vid Tångarondellen i Falkenberg vilket är ett externt läge mellan staden och E6 vilket ger väldigt stor tillgänglighet för kunder med bil. Läs mer >>>

Södra Åstranden
Den 28 augusti 2007 lämnade Ekängengruppen och Wäst-Bygg Projektutveckling in ansökan om detaljplaneändring för Södra Åstranden i Falkenberg. Området föreslås bebyggas med 600–800 lägenheter. Läs mer >>>


Breared Varberg
Ekängen Gruppen har här nöjet att erbjuda en möjligheten till etablering avseende området Jonstaka vilket är i södra delarna av Varbergs tätort. Området ska vara färdigställt till 2009/2010. Ekängen Gruppen har hittills kontrakterat COOP som kommer etablera en COOP Forum butik på området. Övriga möjliga butikslokaler enligt prospekt.

Ekängengruppen_____0346-140 00_____info@ekangengruppen.com_