Vi är Ekängengruppen
Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fastigheter med utgångspunkt från långsiktighet i val av hyresgäster och risker som skapar en säkerhet för fastighetsförvaltningen men som även ger finansiell möjlighet att ta aktiv del i olika utvecklingsprojekt.

Investering i utvecklingsprojekt sker på sådant sätt att den befintliga förvaltningen inte påverkas men över tiden skapar mervärden och ökar gruppens ekonomiska styrka ytterligare. Utvecklingsprojektet skall alltid utvärderas för att passa in i den egna verksamheten/förvaltningen men kan även vara avsett för extern avyttring.

Ekängengruppen_____0346-140 00_____info@ekangengruppen.com_